Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Nhiếp ảnh gia Phan Quang - BST áo dài của Võ Việt Chung

Ảnh chụp tại văn phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình - 04/2008
Người mẫu: Hồng Ánh

aodai1

aodai2 aodai3
aodai4 aodai5