Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Về logo

ve logo thumpCục gạch làm cây xăng dọc đường, nạp năng lượng cứu nguy

Người ở nhà lá luôn ước ao xây nhà tường, nhà gạch

Lễ khởi công công trình được gọi là đặt viên gạch đầu tiên

Gạch làm từ đất, có màu của lửa

Gạch ống, gạch thẻ, gạch block, …

Gạch hàng, gạch nối, gạch cua, …

Gạch xưa, gạch nay

Gạch đủ kích thước, gạch thiếu kích thước

Nhiều viên gạch thành đống gạch

Đống gạch xây lên thành tường gạch

Bây giờ gạch cũ đắt tiền hơn gạch mới

…..

Người ta mua gạch xây nhà, xây thành, làm lũy, ngăn sông cấm chợ

Tôi lụi cụi lượm gạch xây đam mê, gặt hái ước mơ.