Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Sài Gòn 1955 - TP. Hồ Chí Minh 2005 nhìn từ trên không

Ảnh: Raymond Cauchetier

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Toàn cảnh cảng Sài Gòn và khu trung tâm
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Đại lộ Nguyễn Huệ
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Đại lộ Hàm Nghi
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Đường Đồng Khởi, khách sạn Majestic
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Công trường Mê Linh, đường Hai Bà Trưng
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Bến Bạch Đầng
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Bến Bạch Đầng nhin từ xưởng Ba Son
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Dinh Thống Nhất
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Nhà thờ Đức Bà (chính diện), quảng trường Công xã Paris
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Nhà thờ Đức Bà (sau lưng)
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Bào tàng Lịch sử Việt Nam
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Rạch Bến Nghế, Cầu Khánh Hội
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Cầu Mống, Bến Chương Dương
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Cầu Ônh Lãnh
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Cầu Chà Và, đường Vạn Kiếp
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Chợ Bình Tây
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Khu vực Chợ Lớn phía chợ Bình Tây
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Toàn cảnh TP. Hố Chí Minh, đường Phan Đình Phùng và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghề
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Toàn cảnh TP. Hố Chí Minh, đường Phan Đình Phùng và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghề
 

 

hinh saigon

 

 

hinh saigon

 

Toàn cảnh TP. Hố Chí Minh, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghề