Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Công ty thời trang

ctythoitrang1Ngôi nhà tổ chim được đạo diễn Đinh Đức Liêm (Đạo diễn phim "Người đàn bà yếu đuối") mượn để quay phim Công ty thời trang. Cũng có một niềm vui vì lạ lạ, lẽ ra với chừng ấy m2 và cách thiết kế rẻ tiền như thế, đúng ra dựng lại ở phim trường thì mọi người không phải gòng lưng, nép người, vát máy để quay phim. Vậy mới biết tại sao phim Việt Nam ít ai xem và không ai biết.